Weston
Gdzie jesteś: O firmie / Kontakt
O firmie / Kontakt

Kiedy w 1989 roku zakładaliśmy naszą firmę, produkowaliśmy głównie odzież damską i męską przeznaczoną do sprzedaży w sklepach. Stopniowo produkcja podstawowa w firmie "Mr.Joseph" została wyparta przez zwiększającą się liczbę zamówień na odzież służbową oraz promocyjną dla polskich i zagranicznych firm.

Nasze wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i szyciu odzieży pozwoliło na stworzenie przemyślanej, dostosowanej do potrzeb rynku kolekcji WESTON, przeznaczonej do sprzedaży katalogowej. Doskonałej jakości tkaniny i dodatki oraz perfekcja wykonania pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości ubrań, w których każdy pracownik, na każdym stanowisku będzie się czuł wyjątkowo komfortowo i wygodnie.

Nasza kreatywność, profesjonalizm i dbałość o szczegóły pozwalają na stworzenie spójności wizerunkowej każdej firmy i zwiększenie jej rozpoznawalności na rynku.

Dzięki możliwościom zdobienia odzieży (haft, nadruk, naszywki) wyroby WESTON odgrywają czynną rolę w budowaniu, umacnianiu i promowaniu wizerunku danej firmy, zarówno w oczach własnych pracowników jak i Klientów.

Kolekcja WESTON obejmuje klasyczną oraz nowoczesną linię odzieży damskiej i męskiej, odzież promocyjną a także niezbędne dodatki dopełniające wizerunku pracownika. Profesjonalny wygląd, dobre samopoczucie, wygodna odzież dostosowana do stanowiska sprawi, że Twój pracownik będzie mógł skutecznie skupić się na swoich obowiązkach, co przełoży się bezpośrednio na sposób oceny Twojej firmy przez Klienta.

Stare powiedzenie mówi: jeden zadowolony klient przyprowadzi Ci następnego klienta, natomiast niezadowolony klient odstraszy 10 kolejnych.

Zadbaj o swoich pracowników już dziś a nie będziesz musiał martwić się o jutro.RODO

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).

Otrzymaliście Państwo tę wiadomość, ponieważ Państwa dane znajdują się w naszej bazie adresowej. Państwa dane osobowe zostały pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub ze źródeł publicznie dostępnych i są przetwarzane na podstawie RODO do realizowania przez firmę Zakład Krawiecki MR.JOSEPH Józef Włodarczyk usług i sprzedaży, a także do informowania Państwa o naszych usługach i produktach. Jeśli ktoś z Państwa życzy sobie, byśmy te dane usunęli z naszej bazy bądź zmodyfikowali – prosimy o informację.

I. Obowiązki i dane kontaktowe Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Zakład Krawiecki MR.JOSEPH Józef Włodarczyk,
30-703 Kraków ul.Dekerta 18
NIP: 6790164146, REGON:350057003.

Z administratorem istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznie za pośrednictwem adresu: joseph@mrjoseph.com.pl

II. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe Przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do ochrony prawnie uzasadnionych interesów Zakład Krawiecki MR.JOSEPH Józef Włodarczyk (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na przykład w celu:
- zawierania lub wykonywania umów lub prowadzenia innych relacji biznesowych (w tym do przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności, lub w razie reklamacji, napraw albo roszczeń gwarancyjnych), lub w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów, z naszymi klientami, dostawcami, usługodawcami i konkurentami, których przedstawicielem lub pracownikiem są Państwo;

- przekazywania Państwa danych osobowych w ramach firmy na wewnętrzne potrzeby administracyjne (np. w celach księgowych,rozliczania zobowiązań i należności, dokonywania płatności);
- zapewnienia bezpieczeństwa IT i procesów IT;
- angażowania zewnętrznych usługodawców wspierających naszą działalność gospodarczą;
- prowadzenia postępowań w zakresie zgodności;
- zapewnienia bezpieczeństwa budynków i zakładów (w tym wideo monitoring w zakresie niezbędnym do ochrony pomieszczeń).

Ponadto przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji umów z osobami indywidualnymi (osobami fizycznymi), z którymi prowadzimy interesy, na przykład, w celu przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności, lub w razie reklamacji, napraw albo roszczeń gwarancyjnych, lub w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Zakład Krawiecki MR.JOSEPH Józef Włodarczyk wypełnia także różne obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), które mogą wymagać przetwarzania Państwa danych osobowych. Takie obowiązki prawne mogą wynikać na przykład z regulacji podatkowych lub przepisów o handlu zagranicznym i sankcjach. III. Odbiorcy Państwa danych osobowych Dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy Zakładu Krawieckiego MR.JOSEPH Józef Włodarczyk, o ile mieści się to w zakresie ich obowiązków służbowych oraz firmy zewnętrzne , świadczące na rzecz Zakładu Krawieckiego MR.JOSEPH Józef Włodarczyk określone usługi (np. usługi IT, transportowe, księgowe etc). Ponadto możemy angażować m.in. doradców prawnych, konsultantów ds. zarządzania oraz audytorów. Takie osoby trzecie świadczą swoje usługi na naszą rzecz i pod naszą kontrolą oraz kierownictwem i mogą mieć dostęp do danych osobowych w zakresie wymaganym do świadczenia takich usług.

Dodatkowo, możemy, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, przekazywać Państwa dane osobowe krajowym i zagranicznym organom państwowym (np. organom podatkowym lub organom ścigania) lub sądom w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub w celu ochrony interesów firmy.

IV. Prawa, które Państwu przysługują

Z zastrzeżeniem przepisów prawa, których zastosowanie należy zweryfikować w każdym osobnym przypadku, mają Państwo prawo do otrzymywania informacji o swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec każdego przypadku przetwarzania danych opisanego w pkt II. oraz prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (prawo do przenoszenia danych). Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub żądanie usunięcia z bazy danych uniemożliwi realizację umowy lub zlecenia. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

V. Poufność i przechowywanie danych

Każdy z naszych pracowników, jak również wszyscy pracownicy usługodawców zewnętrznych, którzy mają dostęp do i/lub przetwarzają dane osobowe, są zobowiązani do zachowania poufności takich danych Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

VI. Okres przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz innych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentacji księgowych dotyczących tej umowy.

VII. Postanowienia końcowe

Niniejsze pismo nie zmienia warunków istniejących umów łączących strony i ma charakter czysto informacyjny z datą wejścia w życie od dnia 25 maja 2018.

Weston

30-703 Kraków ul. Dekerta 18

tel./fax 12 296-04-11
tel. 12 423-56-07
e-mail: weston@weston.com.pl

NIP: 679-016-41-46   REGON: 350057003

Sklep firmowy:   Kraków ul. Dekerta 18

Łatwo do nas dojechać . . .

weston - mapa dojazdu
tel/fax: +48-12 423-56-07         e-mail: weston@weston.com.pl         www: www.weston.com.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie bez zezwolenia zabronione
Zapraszamy do współpracy sklepy, hurtownie, firmy.